Khác biệt giữa các bản “Quidditch”

Kể từ khi Harry đến Hogwarts:
*Năm thứ 1: Đội Ravenclaw vô địch (do Harry không tham dự trận chung kết nên đội Gryffindor không có tầm thủ).
*Năm thứ 2: Không có đội vô địch (Giảigiải đấu bị bãi bỏ vì lý do không an toàn và vì gặp rắc rối với việc Phòng chứa Bí mật đã bị mở ra bởi người kế vị Slytherin, [[Chúa tế Voldemort|Tom Riddle]]).
*Năm thứ 3: Đội Gryffindor vô địch.
*Năm thứ 4: Không tổ chức (vì [[Hogwarts]] đăng cai cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật).