Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thành Dương Cung Vương”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “'''Thành Dương Cung Vương''' trong Tiếng Việt có thể là: *Thành Dương Cung Vương (城陽共王) Lưu Hỉ (Thành Dương vương)|Lưu H…”)
 
Không có tóm lược sửa đổi
'''Thành Dương Cung Vương''' trong [[Tiếng Việt]] có thể là:
*Tây Hán Thành Dương Cung Vương (城陽共王) [[Lưu Hỉ (Thành Dương vương)|Lưu Hỉ]]: tại vị 177 TCN-169 TCN và 164 TCN-144 TCN, do có thời gian chuyển công tác sang Hoài Nam quốc nên cũng gọi là Hoài Nam Cung Vương
*Đông Hán Thành Dương Cung Vương (城陽恭王) [[Lưu Chỉ]]: tại vị 26-35, thời [[Lưu Huyền|Cánh Thủy Đế]] đầu tiên gọi là Thung Lăng [[Cung Hầu]], sau được tiến phong làm [[Định Đào Cung Vương]].
 
{{trang định hướng}}