Khác biệt giữa các bản “Lê Thế Tông”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ngày [[12 tháng 10]] cùng năm, Lê Thế Tông qua đời, Trịnh Tùng bàn với các quan rằng thái tử không thông minh mẫn tiệp, bèn lập con thứ là Duy Tân. Ngày [[15 tháng 10]], Duy Tân lên nối ngôi, tức là [[Lê Kính Tông]].{{sfn|Nhiều tác giả|1993|p=654}}{{sfn|Quốc sử quán triều Nguyễn|1998|p=680}}
 
'''Gia quyến'''
 
Phối ngẫu: Ý Đức Nghị Hoàng hậu Nguyễn Thị
 
'''Con cái:'''
 
Vua sinh đư­­ợc 2 con trai và 4 con gái. Trư­­ởng là Duy Từ (mất ngày 29 tháng Giêng, mẹ là Ngọc Sơn Uy Lê Thị Đoan). Thứ là Duy Tân ( [[Lê Kính Tông|Kính Tông Huệ Hoàng đế]])rưởng nữ là Ngọc Ph­­ương, thứ là Ngọc Địch, ba là Ngọc Đức, út là Ngọc Tham, cùng mẹ với Duy Trừ.
Lê Duy Cấn
 
Lê Duy Tân ( [[Lê Kính Tông|Kính Tông Huệ Hoàng đế]])
 
==Nhận định==
Người dùng vô danh