Khác biệt giữa các bản “Bù Đốp”

Đã lùi lại sửa đổi 58636097 của Vinhloc020 (thảo luận)
(quyết định thành lập huyện bù đốp , thêm tên HDND Huyện)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng iOS
(Đã lùi lại sửa đổi 58636097 của Vinhloc020 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
| dân số nông thôn =
| mật độ dân số = 125 người/km
| dân tộc = Kinh
| vùng = [[Đông Nam Bộ (Việt Nam)|Đông Nam Bộ]]
| tỉnh = [[Bình Phước]]
| huyện lỵ = Thị trấn [[Thanh Bình, Bù Đốp|Thanh Bình]]
| thành lập = 2003: tái lập
| thành lập = Huyện Bù Đốp được thành lập theo nghị định 17/2003/NĐ-CP ngày 20/02/2003/NĐ-CP ngày 20/02/2003 của chính phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/05/2003
| chủ tịch UBND = Đoàn Văn Thảo
| chủ tịch HĐND = Phạm Văn Tình
| bí thư huyện ủy =
| phân chia hành chính = 1 thị trấn, 6 xã
| mã hành chính = 693<ref name=MS>{{chú thích web| url =http://mic.gov.vn/uploads/20100623/E124-2009%20(31-12)2-MSDVHCVN.xls | title =Mã số đơn vị hành chính Việt Nam | accessdate =ngày 10 tháng 4 năm 2012 | publisher =Bộ Thông tin & Truyền thông}}</ref>
| mã bưu chính = 67650
| biển số xe = 93-G1
| trụ sở UBND =