Khác biệt giữa các bản “Hiếu Vũ vương”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “'''Hiếu Vũ Vương''' (''chữ Hán'':孝武王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử các triều đại…”)
 
* [[Lưu Tống]] Vũ Lăng Hiếu Vũ Vương Lưu Tuấn (sau này đăng cơ chính là [[Lưu Tống Hiếu Vũ Đế]])
*[[Ngũ Đại Thập Quốc]] Ngô Vũ Trung Vương [[Dương Hành Mật]] (đười [[nhà Đường]] có thụy hiệu là [[Hiếu Vũ vương]], sau được truy tôn là [[Vũ Đế]])
* [[Việt Nam]] [[Đàng trong|Quảng Nam quốc]] Hiếu Vũ Vương [[Nguyễn Phúc Khoát]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài Kiền Cương Uy Đoán Thần Nghị Thánh Du Nhân Từ Duệ Trí Hiếu Vũ Vương, thường lược bớt chỉ gọi là [[Vũ Vương]], tức chúa Vũ hoặc Chúa Võ trong [[Tiếng Việt]], trước đó gọi là Hiểu [[Vũ công (thụy hiệu)|Vũ Công]], sau được truy tôn là [[Hiếu Vũ Đế]])
==Xem thêm==
* [[Văn Vũ Vương (thụy hiệu)|Văn Vũ Vương]]
* [[Duệ Vũ vương]]
* [[Chiêu Vũ vương]]
* [[Vũ Chiêu vương]]
* [[Hiếu Vương]]
* [[Vũ vương]]