Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phong cầm”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
'''Thổi bằng miệng:'''
[[:en:Melodica|Melodica]], [[Harmonica]], Laotian [[KheneKhèn bè]], Chinese [[:en:Sheng (instrument)|ShêngSanh]], Japanese [[:en:Shō|Sanh Nhật]]
 
'''Dùng điện, không lưỡi:'''
Người dùng vô danh