Khác biệt giữa các bản “Cao Hoan”

không có tóm lược sửa đổi
| thụy hiệu = [[Thần Vũ Đế]]
| hoàng tộc = [[Bắc Tề]]
| vợ = [[Lâu Chiêu Quân]]<br>[[Trịnh Đại Xa]]<br>[[Nhĩ Chu Anh Nga]]<br>[[Nhĩ Chu hoàng hậu (Nguyên Diệp)|Nhĩ Chu thị]]
| con cái = [[Cao Trừng]]<br>[[Bắc Tề Văn Tuyên Đế|Cao Dương]]<br>[[Bắc Tề Hiếu Chiêu Đế|Cao Diễn]]<br>[[Bắc Tề Vũ Thành Đế|Cao Đam]]
| kiểu hoàng tộc = Triều đại