Khác biệt giữa các bản “Bình Gia”

Đã lùi lại sửa đổi 59242426 của 27.67.32.185 (thảo luận) và mình mong bạn đừng rảnh quá mức ạ, xin BQV chặn IP này ạ
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đã lùi lại sửa đổi 59242426 của 27.67.32.185 (thảo luận) và mình mong bạn đừng rảnh quá mức ạ, xin BQV chặn IP này ạ)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Lùi sửa Sửa đổi di động nâng cao
| vĩ giây = 59
| kinh phút = 22
| kinh giây = 10
| vùng = [[Đông Bắc Bộ]]
| tỉnh = [[Lạng Sơn]]
| web =
}}
'''Bình Gia''' là một huyện miền núi của tỉnh [[Lạng Sơn]], [[Việt Nam]].
'''Bình Gia''' là một huyện miền núi của tỉnh [[Lạng Sơn]], [[Việt Nam]].riiririiririririririririririririiririririeiriiririrriiririririririririririririririiririririririririririiriririririririiriririririririiririririririririiririririririririririririririiririririririiriririiriririririiririrififjfjfjfjfjjfjfjfjfjfjfjjfjfjfjfjfjfififiififiieodoosososoosososoeoeoeooeoeoeoeoeooeoeoeoeooeoeoeoeooeoeoeoeoeooororoeoeoriririritiititititititififititifiififickkckcjcjcjjcjcjcjcjcjjxnnxnxnxnxnxnnxnxnxnxnxnxnnxnxnxnxnxnxnxnxnnxnxnxnxnxnxnxnxnxnxnnxnxnxnxnxnxnx!xnxnnxnxnxnxnxnnxnxjxnxnxnxjxnnxnxnxnxnxjxjjxjxnxjxjxnjxncjxjxjxjcjcjcjcjxjcjcjcjjckcjcjcjjxjcjcjcjjcjcjcjcjcjjxjcjxkcjjckcjckckkckckcjcjcjcjcjcjjcjcjcjfjcjfjdjfjfjjdjdjfjfjfjfjfjfjfjfjjfjfjfjfjfjjfjfjfjfjfjfjjfjfjfjfjfjfjjfjfjjfjfjfjfjfjfjfjjfjfjfjfjfjfjfjfjjfjfjfkfifjfjfjjfjfjfjfjfjfjfjfjjffjkfjfjfjfjfjfjfjfjfjjfjfjfjfijfkfjfjfjdjfjfjfifjjfjfjdjjdjfjfjfjfjfjfjfjfjjfjfjfjfjfjfjjfjfjfkfjfjfjfjfjfjjfjfjfjfjfjjfjfjfjfjfjfjfjjfjfjfjjfjfjfjfjjfjfjfjfjfjfjdjjfjdjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjjfjfjfjjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjjcjcjcjfjfjcjjcjfjfjfjcjcjfjfjfjfjjfjffjfjjffjifjcjfjfjfififiififjfjfjjfjfjfjfjfjfjfjfjjffjfjjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjjfjfjfjfjfjfjjfjfjfjfjfjjfjfjfjfjfjjfjfjfjfjfjfjfjfjjfjfjfjfjjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjjfjfjfjfjfjfjfjfjfjjfjfjfjfjfjfjfjjfjfjfjfjfjfjffifjfjfjjfijfjfjfjfjfjfjfjfjjfjfjfjfjfjjfjfjfjfjfjjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfkfkjfjjfjfjfjfjfjfjdjfjdjfjfjfjfjfjjfjfjfjfjfjfjjfjfjfjfjfjkfjfkdkjfjfjjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjffjjfjfjfjfjfjfjfjfjjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjjfjfjfjjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfkfjjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjcjjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjjfjfjfjfjfjfjfjfjjfjdjdjdjfjfjfjfjjfjfjfjfjdijfjfkfkdkfkfkfkfkkfkfjdjdkfkjfjfkfkfififkkfjfkfjfkfkfjfjfkfjfkfkfkfkfkfjjfjfjfutruufufjgidikfjdjdkfktjscuspwxidpkkxejcfjjdkdoskxjvjshfhdjdksjsjdjdjdjdndridhfhjdjejfjfjfjdjfjjdjfjfjfiwjdjfjfijfjfjfjdjfjfjfjjfjfjfjgjgjfjgjjfjfjfjfjjtjtjfjgjfjgjgjjgjgjfjfjfjckfkfjfjfjfjfj
 
==Địa lý==