Khác biệt giữa các bản “Gia Bình”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 27.67.32.185 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của ThitxongkhoiAWB
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động lặp lại ký tự
n (Đã lùi lại sửa đổi của 27.67.32.185 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của ThitxongkhoiAWB)
Thẻ: Lùi tất cả
'''Gia Bình''' là một [[huyện (Việt Nam)|huyện]] thuộc [[tỉnh (Việt Nam)|tỉnh]] [[Bắc Ninh]], [[Việt Nam]].
 
Huyên Gia Bình nằm bên bờ nam [[sông Đuống]], là một huyện chủ yếu là nông nghiệp, gần đây mới thành lập một khu công nghiệp với quy mô còn khá nhỏ<ref name="Google Maps">{{cite web|url=https://www.google.com/maps/place/Gia+Binh+Industrial+Zone,+QL18A,+Đại+Bái,+Gia+Bình,+Bắc+Ninh,+Vietnam/@21.0554266,106.1643434,17z/|title=Khu công nghiệp Gia Bình, QL18A, Đại Bái, Gia Bình, Bắc Ninh|publisher=Bản đồ Google}}</ref>. Có cầu Bình Than nối với các tỉnh thành lân cận như Hà Nội, Hải Dương...gjhchjcjdjjfkfjfjfkkcjcjfjfjcjcjkxjcjcjxhcjfjfjhxjxjxjxjjfjcjcjcjcjkcjxjfkcjfjjdjfjxjdjfjjcjfhcjxjjdjdjdjdjdjxjjdjdjcjfjfjfj fjdjjcjcjcjcjcjchhcjcj hàng jdjcjcjchcjchfhcjjchcjcjcjchcjcjjcjcjhcjchjchchcjcjjfjfjcjcjcjcjcjcjcjcjcjjcjcjcjcjcjcjcjcjcjcjjcjcjchdjjxjxkkkjjkkkkkkkkkkkkkkkkkkakakaakakakakakakakakkakakakakakakakkakakakekekekkekekekekekekekekekekkekekekkekfkgkgkgkgkkgkggkkgkgkgkgkdkdkdkkdkdk dkkxkxkxkxkxkxkxkxkxkkxkxk kxkxkkxkxkxkxkxkxkckckckckckkckgjixjcjvhvuxhcjhchchfuduuxjcjchchhchcchchxhhchcucucucychhxhxhchchchhchchchcjchchhchchchchchchcchchchchchchchchhcchcjcnndkxkoxkxj j j hjcjxkckfb jjxjdjxjcjicjcjcjjcjcjjcjcjxjjxjckxbjrjcnjxicbxjjdjdbcjxjcnbxjdjxnnxnsndjkfkxmxkifjckdjcjcjxjjxjcjcidjjfididjxjjccjickkk
 
== Địa lý ==