Khác biệt giữa các bản “Điệu phi (Thanh Thế Tổ)”

 
== Đại Thanh Tần phi ==
Từ nhỏ bà được nuôi dạy trong cung, gọi là ['''Cung trung đãi niên ;''' 幼待年宫中], Hán ngữ gọi ['''Đồng dưỡng tức'''; 童養媳], mang nghĩa tương tự với ''"nàng dâu nuôi từ nhỏ"'' trong dân gian. Có thể do sống trong cung lâu năm và có quan hệ họ hàng nên Thuận Trị Đế thấy thân thiết, gần gũi với bà. Đương thời, chế độ hậu cung chưa hoàn thiện, cũng có thể vì bà chưa chính thức trở thành tần phi nên chưa có phong hào chính thức, chỉ gọi là '''[[Thứ phi''']] ( 庶妃).
 
=== Bất hạnh hoăng thệ ===
Ngày mùng [[5 tháng 3]] năm Thuận Trị thứ 15 ([[1658]]), Thứ phi Bát Nhĩ Tế Cát Đặc thị lâm trọng bệnh rồi qua đời, tuổi đời cơ hồ còn rất trẻ. <ref>《 清列代后妃传稿 》 记载 (高时显着): " 妃博尔济吉特氏, 科尔沁和硕达尔汉亲王满珠习礼女, 以选入宫待年, 未册薨, 顺治十五年追封为妃谥曰悼."</ref>
 
Ngay ngày hôm đó, Thuận Trị Đế hạ chỉ dụ cho bộ Lễ, truy phong Bát Nhĩ Tế Cát Đặc thị làm [[Phi]].
 
'''''[ Lời dụ của Thuận Trị đế]'''''
Khoa Nhĩ Thấm Ba Đồ Lỗ vương chi nữ, tuyển tiến cung trung, nhân đãi niên vị hành sách phong. Kim cự nhĩ trường thệ, trẫm tâm thâm thiết chẩn điệu, nghi truy phong vi phi kỳ phong hào cập ứng hành điển lễ, nhĩ bộ tức sát lệ nghị tấu. Tầm truy phong Điệu phi.}}
 
Ngày [[21 tháng 3]], Bác Nhĩ Tề Cát Đặc thị chính thức được truy phong '''Điệu phi''' (悼妃). Phong hiệu [ '''Điệu'''] có ý ''"tưởng niệm''". Thuận Trị Đế lòng đau xót, thương tiếc thương cho số mệnh ngắn ngủi của bà, phải rơi rụng khi còn đương xuân sắc.
 
Nghi lễ của bà đều được tiến hành theo Phi vị. "Khâm định Đại Thanh hội điển tắc lệ" có chép: <ref>(清) 乾隆朝二十九年敕撰 胤 裪 等撰. 《 钦定大清会典则例 》: 台湾商务印书馆, 1986 年出版</ref>