Khác biệt giữa các bản “Tội phạm có tổ chức tại Việt Nam”

Với điện ảnh quốc tế, thì chủ đề tội phạm có tổ chức cũng đặc biệt được quan tâm, đặc biệt là các quốc gia có các tổ chức tội phạm hoạt động mạnh như [[Hoa Kỳ]], [[México]], [[Indonesia]].
 
Tác phẩm văn học về tội phạm có tổ chức/mafia được đánh giá cao nhất là ''[[Bố già]]'' của [[Mario Puzo]].
 
==Quan điểm khác về Xã hội đen - Mafia==
Người dùng vô danh