Khác biệt giữa các bản “Quốc lộ 21”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Thông tin đường (Việt Nam)|QL_Trước={{Banner đường Việt Nam|QL|20|link=1}} [[Quốc lộ 20]]|QL_Sau={{Banner đường Việt Nam|QL|21B|link=1}} [[Quốc lộ 21B]]|Hướng đầu=Tây Bắc|Hướng cuối=Đông Nam|Cuối=[[Thịnh Long]], [[Hải Hậu]], [[Nam Định]]|Giữa={{Ký hiệu đường Việt Nam|CT|08|link=1}} tại [[Hòa Lạc]], [[Thạch Thất]], [[Hà Nội]]<br>{{Banner đường Việt Nam|QL|6|link=1}} {{AHN-AH|1|VN}} tại [[Xuân Mai]], [[Chương Mỹ]], [[Hà Nội]]<br>{{Banner đường Việt Nam|ĐHCM|link=1}} tại [[Phú Thành]], [[Lạc Thủy]], [[Hòa BinhBình]]<br>{{Banner đường Việt Nam|QL|1A|link=1}} {{AHN-AH|1|VN}} tại [[Phủ Lý]], [[Hà Nam]]<<br>{{Ký hiệu đường Việt Nam|CT|01|link=1}} tại [[Liêm Tiết]], [[Thanh Liêm]], [[Hà Nam]]<br>{{Banner đường Việt Nam|QL|10|link=1}} tại [[thành phố Nam Định]], [[Nam ĐinhĐịnh]]<br>{{Banner đường Việt Nam|QL|37B|link=1}} tại [[Yên Định]], [[Hải Hậu]], [[Nam Định]]|tên=Quốc lộ 21A|logo=QL 21A, VNM.svg|Đường=<nowiki>[[{{Banner đường Việt Nam|ĐHCM|link=1}}</nowiki>|Đầu={{Banner đường Việt Nam|QL|32|link=1}} và {{Banner đường Việt Nam|QL|2C|link=1}} tại [[Sơn Tây]], [[Hà NôjNội]]}}
 
'''Quốc lộ 21A''', trước đây gọi là '''Quốc lộ 21''' do chưa có [[quốc lộ 21B]], là một tuyến [[đường giao thông|đường bộ]] cấp quốc gia của [[Việt Nam]]. Đây là tuyến quốc lộ nối liền tây [[Hà Nội]], [[Hà Nam]] và [[Nam Định]].<ref name =BandoHc >Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.</ref><ref name =Bd500- >Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ F-48- ABCD. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, 2004.</ref>
Người dùng vô danh