Khác biệt giữa các bản “Danh sách Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII theo tỉnh thành”

|rowspan=3|1||rowspan=3|[[Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh|Quận 1]]<br />[[Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh|Quận 3]]<br />[[Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh|Quận 4]]||[[Trương Tấn Sang]]||80,19
|-
|[[Trần Du lịchLịch]]||63,25
|-
|[[Hoàng Hữu Phước]]||52,49
Người dùng vô danh