Khác biệt giữa các bản “Trung Vũ vương”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'''Trung Vũ Vương''' ([[chữ Hán]]: 忠武王) là [[thụy hiệu]] của những nhân vật [[lịch sử]] ở khu vực [[Á Đông]] thời [[phong kiến]].
==Danh sách==
* Đường[[Nhà Lương|Lương triều]] TâyThủy BìnhHưng Trung Vũ Vương [[Tiêu ThạnhĐam]]
* [[Bắc Tề]] Bình Nguyên Trung Vũ Vương [[Đoàn Thiều]] (thời [[Đông Ngụy]] gọi là Hạ lạc Trung Vũ Nam hoặc Chân Định Trung Vũ Nam, sau đó tiến phong Trường Lạc Trung Vũ Công và Ninh Vũ Trung Vũ Công rồi Quảng Bình Trung Vũ Công, ngoài ra còn biệt phong Nhạc Lăng Trung Vũ Công)
* [[Nhà Đường|Đường triều]] Tây Bình Trung Vũ Vương [[Lý Thạnh]]
* Đường triều Phần Dương Trung Vũ Vương [[Quách Tử Nghi]] (trước đó gọi là Đại [[Trung Vũ Công]])
* [[Nam Ngô]] [[Từ Ôn|Tề Trung Vũ Vương]] (sau được truy tôn là Đường [[Trung Vũ Đế]])
* Bắc Tống Bành Trung Vũ Vương (hoặc Tiều Trung Vũ Vương) [[Quách Thủ Văn]]
* Nam Tống Kỳ Trung Vũ Vương (hoặc Hàm An Trung Vũ quận vương hay Thông Nghĩa Trung Vũ quận vương) [[Hàn Thế Trung]]
*[[Việt Nam]] [[nhà Trần|Trần Triều]] Trung Vũ Vương [[Trần Thủ Độ]] (tước hiệu)
* [[Nhà Nguyên|Nguyên triều]] Hoài An Trung Vũ Vương [[Bá Nhan (Bát Lân bộ)|Bá Nhan]] (truy tặng)
* Nguyên triều Đức Trung Vũ Vương [[Yên Thiếp Mộc Nhi]]
* [[Nhà Minh|Minh triều]] [[Thường Ngộ Xuân|Khai Bình Trung Vũ Vương]]