Khác biệt giữa các bản “Dương Ức”

Đã lùi lại sửa đổi 59262527 của 103.7.38.184 (thảo luận) ưu tiên đặt biển chất lượng kém để họ cải thiện trong 7 ngày
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đã lùi lại sửa đổi 59262527 của 103.7.38.184 (thảo luận) ưu tiên đặt biển chất lượng kém để họ cải thiện trong 7 ngày)
Thẻ: Lùi sửa
{{xóa|Không đủ nổi bật vì chỉ có 1 nguồn, mà thông tin sao chép hết từ đó}}
'''Dương Ức''' là một người [[Tiến sĩ]] có quê ở xã [[Hóa Trung]], huyện [[Đồng Hỷ]], tỉnh [[Thái Nguyên]].
 
Người dùng vô danh