Khác biệt giữa các bản “Áp suất phòng âm”

Trang mới: “File:Negative Air Pressure.png|thumb|300px|Không khí trong phòng được ép ra ngoài qua một chỗ hở cố định nhằm tạo ra áp lực âm để…”
(Trang mới: “File:Negative Air Pressure.png|thumb|300px|Không khí trong phòng được ép ra ngoài qua một chỗ hở cố định nhằm tạo ra áp lực âm để…”)
(Không có sự khác biệt)