Khác biệt giữa các bản “Áp suất phòng âm”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
 
[[File:Beth-El Industries Isolation chamber inside view.jpg|thumb|Bên trong một phòng bệnh áp suất âm dành cho bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm.]]
 
'''Áp suất phòng âm''' là một phương pháp [[Cách ly (chăm sóc ýy tế)|cách ly]] được sử dụng trong các [[bệnh viện]] để ngăn chặn sự lây nhiễm chéo giữa các phòng với nhau.<ref name="camil">[http://www.filterair.info/articles/article.cfm/ArticleID/BC9AA829-30F8-4406-8FEE4A1E17574D6B/Page/1 Negative Room Pressure to Prevent Cross-Contamination], Clean Air Solutions, Camil Farr, Retrieved 2010-03-10.</ref><ref>[http://www.engr.psu.edu/AE/iec/abe/control/isolation.asp Isolation Rooms & Pressurization Control], Penn State Department of Architectural Engineering, © 2008 The Pennsylvania State University. Retrieved 2010-03-10.</ref> Phương pháp này sử dụng một hệ thống [[thông gió]] có chức năng tạo áp suất âm để không khí chỉ có thể đi vào phòng chứ không thể đi ra, bởi không khí di chuyển từ vùng có áp suất cao sang vùng có áp suất thấp, nhờ đó ngăn chặn việc không khí bị nhiễm khuẩn lọt ra khỏi phòng. Phương pháp này được sử dụng để cách ly bệnh nhân các [[bệnh truyền nhiễm]] qua không khí như [[lao]], [[sởi]] hay [[thủy đậu]].<ref>[http://www.airmontinc.com/negative-pressure.php Negative Pressure Isolation Rooms & Tuberculosis (TB) Isolation Rooms], AirMont Inc. Retrieved 2010-03-10.</ref><ref>P. N. Hoffman, a, M. J. Weinbrenb and S. A. Stuartc. [http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WJP-4CMW025-1&_user=489286&_coverDate=08%2F31%2F2004&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1246564181&_rerunOrigin=google&_acct=C000022678&_version=1&_urlVersion=0&_userid=489286&md5=34f16ec347d8ee88cc6beffe12c207ae A practical lesson in negative-pressure isolation ventilation]{{dead link|date=March 2019|bot=medic}}{{cbignore|bot=medic}}. Journal of Hospital Infection. Volume 57, Issue 4, August 2004, Pages 345-346.</ref>
 
==Nguyên lý==