Khác biệt giữa các bản “Vũ đế”

* Nam triều [[Nam Tề Vũ Đế]]
* Nam triều [[Lương Vũ Đế]] (thời [[Nam Tề]] gọi là Lương Vũ Vương)
* Nam triều [[Trần Vũ Đế]] (thời [[nhà Lương]] gọi là Trần Vũ Vương)
* Bắc triều [[Bắc Chu Vũ Đế]]
* [[Nhà Tùy|Tùy triều]] [[Tiết Cử|Tần Vũ Đế]] (tước hiệu trước là Tây Tần [[Bá Vương]])