Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hiếu Tĩnh Đế”

Không có tóm lược sửa đổi
'''Hiếu Tĩnh Đế''' (''[[chữ Hán]]'' 孝靖帝 hay 孝靜帝) là [[thụy hiệu]] của một số vị [[quân chủ]].
==Danh sách Hiếu Tĩnh Đế (孝靖帝)==
* Nam triều [[Tiêu Tông (Tây Lương)|Tây Lương Hiếu Tĩnh Đế]] (thường được gọi tắt là [[Tĩnh Đế]], trước khi đăng cơ từng làm Đông Dương Hiếu Tĩnh Vương)
* [[Hậu Đường Liệt Tổ|Hậu Đường Hiếu Tĩnh Đế]] (truy tôn)
* [[Dương Khởi Long|Bắc Minh Hiếu Tĩnh Đế]]