Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Phúc Miên Sạ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| cỡ hình =
| ghi chú hình =
| con cái = chín9 con trai<br>7 con gái
| kiểu tên đầy đủ = Tên húy
| tên đầy đủ = '''Nguyễn Phúc Miên Sạ'''<br>阮福綿宱
Người dùng vô danh