Khác biệt giữa các bản “Quận 10”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã lùi lại sửa đổi 59263404 của 42.113.63.164 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
Năm 1899, vùng đất quận 10 thuộc tỉnh [[Chợ Lớn (tỉnh)|Chợ Lớn]].
 
===Thời Việt Nam Cộng hòa===
Ngày [[1 tháng 7]] năm [[1969]], quận 10 (quận Mười) của [[Thành phố Hồ Chí Minh|Đô thành Sài Gòn]] được thành lập trên cơ sở tách đất [[Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh|quận 3]] và [[Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh|quận 5]] trước đó. Ban đầu quận gồm 04 phường: [[Minh Mạng]], [[Nguyễn Tri Phương]], [[Phan Thanh Giản]], [[Chí Hòa]].
 
Năm [[1972]], lập thêm phường Nhật Tảo tại quận Mười (quận này có 05 phường). Cho đến ngày [[29 tháng 4]] năm [[1975]], quận 10 (quận Mười) gồm 05 phường: [[Minh Mạng]], [[Nguyễn Tri Phương]], [[Phan Thanh Giản]], [[Chí Hòa]], [[Trận Nhật Tảo|Nhật Tảo]].
 
===Từ năm 1975 đến nay===
Sau khi Chính phủ Cách mạng lâm thời [[Cộng hòa Miền Nam Việt Nam]] tiếp quản Đô thành Sài Gòn và các vùng lân cận vào ngày [[30 tháng 4]] năm [[1975]], ngày [[3 tháng 5]] năm [[1975]] thành phố Sài Gòn - Gia Định được thành lập. Lúc này, quận 10 (quận Mười) thuộc thành phố Sài Gòn - Gia Định cho đến tháng [[7]] năm [[1976]].
 
 
Ngày [[14 tháng 2]] năm [[1987]], theo Quyết định số '''33 HĐBT''':
*Đổi tên phường 5 cũ thành phường 1
{{Multicol}}<br>- Đổi tên phường 5 cũ thành phường 1<br>- Sáp nhập phường 2 cũ với phường 3 cũ thành 1 phường lấy tên là phường 2<br>- Đổi tên phường 1 cũ thành phường 3<br>- Sáp nhập một phần phường 8 cũ với phường 9 cũ thành 1 phường lấy tên là phường 4<br>- Sáp nhập phần còn lại của phường 8 cũ với phường 7 cũ thành 1 phường lấy tên là phường 9<br>- Đổi tên phường 15 cũ thành phường 5<br>- Đổi tên phường 16 cũ thành phường 6<br>{{Multicol-break}}<br>- Đổi tên phường 19 cũ thành phường 7<br>- Đổi tên phường 11 cũ thành phường 8<br>- Đổi tên phường 12 cũ thành phường 10<br>- Đổi tên phường 14 cũ thành phường 11<br>- Đổi tên phường 21 cũ thành phường 12<br>- Sáp nhập một phần phường 24 cũ với phường 23 cũ thành 1 phường lấy tên là phường 13<br>- Sáp nhập phần còn lại của phường 24 cũ với phường 25 cũ thành 1 phường lấy tên là phường 15<br>- Đổi tên phường 20 thành phường 14{{Multicol-end}}
*Sáp nhập phường 2 cũ với phường 3 cũ thành 1 phường lấy tên là phường 2
*Đổi tên phường 1 cũ thành phường 3
*Sáp nhập một phần phường 8 cũ với phường 9 cũ thành 1 phường lấy tên là phường 4
*Sáp nhập phần còn lại của phường 8 cũ với phường 7 cũ thành 1 phường lấy tên là phường 9
*Đổi tên phường 15 cũ thành phường 5
*Đổi tên phường 16 cũ thành phường 6
*Đổi tên phường 19 cũ thành phường 7
*Đổi tên phường 11 cũ thành phường 8
*Đổi tên phường 12 cũ thành phường 10
*Đổi tên phường 14 cũ thành phường 11
*Đổi tên phường 21 cũ thành phường 12
*Sáp nhập một phần phường 24 cũ với phường 23 cũ thành 1 phường lấy tên là phường 13
*Sáp nhập phần còn lại của phường 24 cũ với phường 25 cũ thành 1 phường lấy tên là phường 15
*Đổi tên phường 20 thành phường 14.
 
===Thông tin thêm về các phường===
*Phường [[Minh Mạng]] cũ: các phường 1, 2 và 3 hiện nay
*Phường [[Trận Nhật Tảo|Nhật Tảo]] cũ: các phường 4 và 9 hiện nay