Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Phúc Miên Thân”

Năm [[Minh Mạng]] thứ 21 ([[1840]]), vua cho đúc các con thú bằng [[vàng]] để ban thưởng cho các hoàng thân anh em, các hoàng tử công và hoàng tử chưa được phong tước. Hoàng tử Miên Thân được ban cho một con [[hổ]] bằng vàng nặng 5 lạng 6 [[đồng cân]]<ref>''Đại Nam thực lục'', tập 5, tr.696</ref>.
 
Năm [[Tự Đức]] thứ 3 ([[1850]]), ông được phong làm '''Phù Cát Quận công''' (符吉郡公)<ref name=":1">''Đại Nam liệt truyện'', tập 3, quyển 6 - phần ''Phù Cát Quận công Miên Thân''</ref>.
 
Năm Tự Đức thứ 28 ([[1875]]), [[Ất Hợi]], ngày 17 tháng 7 (âm lịch)<ref name=":0" />, Quận công Miên Thân qua đời, hưởng dương 39 tuổi, [[Thụy hiệu|thụy]] là '''Cung Lượng''' (恭亮)<ref name=":1" />. Mộ của ông được táng tại Nguyệt Biều ([[Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế]]), còn phủ thờ dựng ở Bao Vinh (thuộc [[Hương Trà]], Huế)<ref name=":0" />.
Người dùng vô danh