Khác biệt giữa các bản “Natri azide”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
| verifiedrevid = 402671048
| Name = Natri azua
| ImageFile1 = Sodium_azideSodium-azide-3D-vdW.svgpng
| ImageSize1 =
| ImageFileL2 = Sodium-3D.png
| ImageSizeL2 =
| ImageNameL2 = Cation natri
| ImageFileR2 = Azide-3D-balls.png
| ImageSizeR2 =
| ImageNameR2 = Cấu trúc không gian anion azua
| OtherNames = Natri nitrua<br/>Smite<br/>Azium
| Section1 = {{Chembox Identifiers