Khác biệt giữa các bản “Năm 0”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
:''Bài này nói về năm 0 trong lịch, xem thêm [[Năm 0 (định hướng)]] và [[Episode table|Năm 0 (chính trị)]]''.
 
'''Năm 0''' (còn gọi là '''Năm Công nguyên''') là tên gọi được sử dụng bởi một số học giả khi làm việc với các hệ thống [[lịch]]. Trong sử dụng thông thường ở các nước [[phương Tây]], phần lớn mọi người không nói tới năm 0, vì thế năm 1 [[Công Nguyên|Anno Domini]] đứng liền ngay sau năm 1 [[Công Nguyên|TCN]] (''Ante Christum Natum'') mà không có năm 0 xen vào giữa. Có điều này là do hệ thống đánh số năm sử dụng là hệ thống [[số thứ tự]] mà không phải hệ thống [[số lượng]] – năm đầu tiên chính xác là – năm đầu tiên. Năm "{{CURRENTYEAR}}" trên thực tế lẽ ra phải gọi là "năm thứ {{CURRENTYEAR}}".
 
Sự hiện diện hay vắng mặt của năm 0 được xác định theo quy ước trong các nhóm chẳng hạn các [[nhà sử học]] hay các [[nhà thiên văn học]], trong đó các nhà thiên văn học thấy năm 0 là có ích. Không có một hệ thống lịch nào trong số các lịch [[Lịch Julius|Julius]] hay [[Lịch Gregory|Gregory]] cũng như kỷ nguyên (''Anno Domini'' hay [[Công Nguyên]]) xác định là năm 0 sẽ được sử dụng hay không. Nếu người viết không sử dụng quy ước của nhóm mà họ thuộc về thì họ phải thông báo rõ ràng là họ có đưa năm 0 vào trong cách đếm năm của họ hay không, nếu không như thế thì các số liệu về ngày tháng năm của họ sẽ bị hiểu sai.