Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phản hồi”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
{{sơ khai}}
{{unreferenced}}
{{unreference
d}}
{{cần biên tập}}
 
Trường hợp feedback dương, gain của hệ feedback lớn hơn gain trần. Đặc biệt nếu gain của hệ lớn hơn 1 đầu ra sẽ tăng dần cho đến khi hệ bị phá hủy. Để tránh trường hợp này cần thiết phải tính toán để gain của hệ không vượt quá 1 dựa theo độ lớn của đầu ra. Mặt khác, khi gain của hệ lớn hơn 1, với một [[dao động]] đặc trưng, có thể duy trì được đầu ra khi đầu vào đã bị gián đoạn. Khi đó chỉ một sai khác trong giá trị ban đầu có thể dẫn đến sự biến đổi lớn của hệ theo [[thời gian]], dẫn đến tính phức tạp và tính đa dạng trong [[nguyên động lực]].
 
== Ví dụ về mạch feedbacksfeedback ==
*Mạch gia biên độ
*Mạch phát dao động
41.686

lần sửa đổi