Khác biệt giữa các bản “Sư đoàn 325, Quân đội nhân dân Việt Nam”

 
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân [[Nguyễn Viết Xuân]] là một chính trị viên tiểu đoàn cao xạ 18 thuộc sư đoàn 325.
 
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Sư đoàn tham gia nhiều chiến dịch, đánh hơn 400 trận lớn nhỏ, diệt và bắt sống hơn hai vạn tên địch, thu nhiều phương tiện vũ khí.
 
Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Sư đoàn là một trong những đơn vị chủ lực cơ động, sớm có mặt trên chiến trường miền nam. Hoạt động trên các địa bàn Trị Thiên, Tây Nguyên, đồng bằng Trung Trung Bộ. Chiến công nổi bật của Sư đoàn là trận chiến đấu liên tục 64 ngày đêm chốt giữ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Trong tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, cùng các đơn vị bạn giải phóng Huế, Ðà Nẵng, Tây Nguyên. Tiêu diệt địch ở Long Thành, Nhơn Trạch, Thành Tuy Hạ, góp phần cùng các cánh quân giải phóng Sài Gòn - Gia Ðịnh.
 
Trong giai đoạn cách mạng mới đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tổ quốc, làm tròn nhiệm vụ quốc tế; đồng thời luôn phát huy tốt truyền thống 'Ðoàn kết, kiên cường, thần tốc, táo bạo, quyết thắng', không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp, xây dựng Sư đoàn ngày càng vững mạnh toàn diện, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN
 
== Biên chế ==
* Tiểu đoàn Vận tải 25
* Đại đội Trinh sát (trực thuộc Sư đoàn bộ) và đặc công
* độiĐội Cảnh vệ 23
*Đại đội hóa học 19 (thành lập 5/2019)
 
== Khen thưởng ==