Khác biệt giữa các bản “Đường hành hương Santiago de Compostela ở Pháp”

n
# [[Valcabrère]]: Nhà thờ Saint-Just – Midi-Pyrénées
# [[Auch]]: [[Nhà thờ chính tòa Auch|Nhà thờ chính tòa Sainte-Marie]] – Midi-Pyrénées
# [[Beaumont, Gers|Beaumont-sur-l'Osse]] và [[Larressingle]]: Cầu của Artigue hoặc Lartigue – Midi-Pyrénées
# [[La Romieu]]: trường nhà thờ Saint-Pierre – Midi-Pyrénées
# [[Cahors]]: [[Nhà thờ chính tòa Cahors|Nhà thờ chính tòa Saint-Étienne]] – Midi-Pyrénées