Khác biệt giữa các bản “Nhà thờ Đức Bà Vaux”

Trang mới: “{{Infobox church |name = Notre-Dame-en-Vaux |fullname = |other name = |image = Notre-Dame-en-Vaux.j…”
(Trang mới: “{{Infobox church |name = Notre-Dame-en-Vaux |fullname = |other name = |image = Notre-Dame-en-Vaux.j…”)
(Không có sự khác biệt)