Khác biệt giữa các bản “Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (Hoa Kỳ)”

(Reflinks: Converting bare references)
* [http://wayback.archive.org/*/http://www.cdc.gov/vie/ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (Hoa Kỳ)] {{vi}} (Archive)
* {{Facebook|CDC}}
{{Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ}}
{{Khủng bố sinh học}}
{{Chiến tranh sinh học}}
{{Sức khỏe cộng đồng}}
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
[[Thể loại:Tổ chức thành lập năm 1946]]