Khác biệt giữa các bản “Sông Hậu”

n
Sách ''[[Đại Nam nhất thống chí]]'' viết: "''...Sông Hậu Giang ở cách huyện Tây Xuyên [(tỉnh [[An Giang]] [[nhà Nguyễn]])] 8 dặm về phía Tây Bắc [tức là huyện lỵ Tây Xuyên cũng là tỉnh thành Châu Đốc nằm ở phía Tây Bắc bờ sông Hậu]. [[Mê Kông|Phát nguyên]] như [[sông Tiền|sông Tiền Giang]], đến phủ [[Phnôm Pênh|Nam Vang]] nước [[Campuchia|Cao Miên]], chia một nhánh về phía Tây Nam làm sông Hậu Giang. Phía Đông sông là địa phận các huyện Đông Xuyên, Vĩnh An, An Xuyên [là các huyện của phủ Tân Thành tỉnh An Giang nhà Nguyễn]. Phía Tây là địa phận các huyện Tây Xuyên, Phong Phú, Vĩnh Định, và Phong Thịnh [là các huyện thuộc 2 phủ Tuy Biên và Ba Xuyên tỉnh An Giang nhà Nguyễn]. Sông ở giữa địa phận của tỉnh [An Giang nhà Nguyễn]...''"<ref>Đại Nam nhất thống chí, quyển 30, tỉnh An Giang, trang 169.</ref>
*Các huyện Đông Xuyên, Vĩnh An, An Xuyên ngày nay lần lượt thuộc địa giới của các đơn vị hành chính cấp huyện sau: các huyện thị [[An Phú, An Giang|An Phú]], [[Tân Châu, An Giang|Tân Châu]], [[Phú Tân, An Giang|Phú Tân]], [[Chợ Mới, An Giang|Chợ Mới]], và [[long Xuyên|thành phố Long Xuyên]] (đều của tỉnh An Giang ngày nay, có thể nguyên là đất 2 huyện Đông Xuyên và Vĩnh An), các huyện thị [[Lấp Vò]], [[Lai Vung]] (đều của tỉnh [[Đồng Tháp]], có thể nguyên là đất huyện An Xuyên). Ngoài ra, phía Đông Nam của sông Hậu xưa là các huyện của tỉnh [[Vĩnh Long|Vĩnh Long nhà Nguyễn]], nay là các huyện thị thuộc 2 tỉnh [[Vĩnh Long]] (các huyện [[Bình Minh]], [[Bình Tân, Vĩnh Long|Bình Tân]], [[Trà Ôn]]) và [[Trà Vinh]] (các huyện [[Cầu Kè]], [[Tiểu Cần]], [[Trà Cú, Trà Vinh|Trà Cú]], [[Duyên Hải (huyện)|Duyên Hải]]).
*Phần đất bờ Tây sông Hậu xưa: các huyện Tây Xuyên, Phong Phú, Vĩnh Định, Phong Thịnh của tỉnh [[An Giang|An Giang nhà Nguyễn]], nay lần lượt là địa phận các đơn vị hành chính cấp huyện của các tỉnh thành [[An Giang]] ([[Châu Đốc (thị xã)|Châu Đốc]], [[Châu Phú]], [[Châu Thành, An Giang|Châu Thành]], [[longLong Xuyên|thành phố Long Xuyên]], và [[Châu Đốc|thành phố Châu Đốc]], có thể nguyên là phần đất huyện Tây Xuyên phủ Tuy Biên), [[Cần Thơ]] (các quận huyện [[Thốt Nốt]], [[Ô Môn, Cần Thơ|Ô Môn]], [[Bình Thủy]], [[Ninh Kiều]], [[Cái Răng]], có thể nguyên là phần đất thuộc huyện Phong Phú phủ Tuy Biên tỉnh An Giang nhà Nguyễn), [[Hậu Giang]] (đất các huyện ven sông Hậu của tỉnh Hậu Giang có thể nguyên là đất huyện Vĩnh Định phủ Ba Xuyên tỉnh An Giang nhà Nguyễn), [[Sóc Trăng]] (đất tỉnh Sóc Trăng ven sông Hậu nguyên là toàn bộ huyện Phong Thịnh, và có thể một phần huyện Vĩnh Định phủ Ba Xuyên tỉnh An Giang thời [[nhà Nguyễn|Nguyễn]]).
 
[[Tập tin:Simple Brick Kiln @SongHau-Mekong Vietnam.jpg|thumb|260px|Lò gạch bên Sông Hậu.]]
 
== Môi trường ==
Có những lo ngại là những dự án đang hình thành hoặc đang dự định sẽ gây nhiều ô nhiễm môi trường: