Khác biệt giữa các bản “Phước Long (tỉnh)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
|- style="background:lightgrey;"
! Quận
! Dân số (người)
|-
| Bố Đức || 92099.209
|-
| Đôn Luân || 58465.846
|-
| Đức Phong || 81468.146
|-
| Phước Bình || 24.477
|-
| '''Tổng số''' || 47.678
|}
 
==Ảnh Phước Long trước năm 1975==