Khác biệt giữa các bản “Phước Long (tỉnh)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
Ngày [[24 tháng 7]] năm [[1961]], giải thể quận Phước Hòa và thành lập quận mới [[Đồng Phú|Đôn Luân]]. Từ đó tổ chức hành chính của tỉnh Phước Long gồm 4 quận:
#*Quận Bố Đức có 5 tổng, 5 xã và 22 ấp; quận lỵ đặt tại xã Phước Lục, tổng Phước Lễ. Với 5 tổng là mỗi tổng có 1 xã:
**Tổng Phước Lễ: xã Phước Lục
*5 tổng là (mỗi tổng có 1 xã):
**PhướcTổng LễBù Yam Phút: xã Phước LụcGhirr
**Tổng Bù Yu: xã Bù Quak
**Bù Yam Phút (xã Bù Ghirr), Bù Yu (xã Bù Quak), Bù Prang (xã [[Bù Gia Mập (xã)|Bù Ja Mập]]), Dag Huyt (xã Bù Tom Yun).
**Tổng Bù Prang: xã [[Bù Gia Mập (xã)|Bù Ja Mập]]
* Phước Bình có 3 tổng, 4 xã, 18 ấp, quận lị đặt tại xã Sơn Giang, tổng Khun Narr. 3 tổng là: Khun Narr (2 xã Phước Quả, [[Sơn Giang, Phước Long|Sơn Giang]]), Khun Klenh (xã [[Bù Nho]]), Xer Nuk (xã [[Đa Kia|Dakia]]),
**Tổng Dag Huyt: xã Bù Tom Yun
* Đức Phong có 2 tổng, 3 xã, 5 ấp, quận lị đặt tại xã [[Đức Phong, Bù Đăng|Bù Đăng]], tổng Bù Đăng. 2 tổng là: Bù Đăng (2 xã Bù Đăng, Vĩnh Thiện), Bù R'lâp (xã Bù Barr).
*Quận ĐônPhước LuânBình43 tổng, 54, 7và 18 ấp,; quận lịlỵ đặt tại [[Đồng Xoài]]Sơn Giang, tổng PhướcKhun ThiệnNarr. 4Với 3 tổng là: Tân Thuận (xã Tân Thuận), Thuận Lợi (2 xã [[Thuận Lợi]], Phước Thiện), Bù Yum (xã [[Phú Riềng (xã)|Phú Riềng]]), N'dreng (xã N'dreng).
**Tổng Khun Narr gồm 2 xã: Phước Quả, [[Sơn Giang (phường)|Sơn Giang]]
**Tổng Khun Klenh: xã [[Bù Nho]]
**Tổng Xer Nuk: xã [[Đa Kia|Dakia]]
*Quận Đức Phong có 2 tổng, 3 xã, 5 ấp,; quận lịlỵ đặt tại xã [[Đức Phong, Bù Đăng|Bù Đăng]], tổng Bù Đăng. Với 2 tổng là: Bù Đăng (2 xã Bù Đăng, Vĩnh Thiện), Bù R'lâp (xã Bù Barr).
**Tổng Bù Đăng gồm 2 xã: Bù Đăng, Vĩnh Thiện
**Tổng Bù R'lâp: xã Bù Barr
*Quận Đôn Luân có 4 tổng, 5 xã và 7 ấp; quận lỵ đặt tại [[Đồng Xoài]], xã Phước Thiện. Với 4 tổng là:
**Tổng Tân Thuận: xã Tân Thuận
**Tổng Thuận Lợi gồm 2 xã: [[Thuận Lợi]], Phước Thiện
**Tổng Bù Yum: xã [[Phú Riềng (xã)|Phú Riềng]]
**Tổng N'dreng: xã N'dreng.
 
Sau năm [[1975]], 3 tỉnh Phước Long, Bình Long và [[Bình Dương]] hợp nhất thành tỉnh [[Sông Bé (tỉnh)|Sông Bé]], đến cuối năm [[1996]], tỉnh Sông Bé lại tách ra làm 2 tỉnh [[Bình Phước]] và Bình Dương. Trong đó, tỉnh Bình Phước có địa giới bao gồm 2 tỉnh [[Bình Long (tỉnh)|Bình Long]] và Phước Long cũ. Tỉnh lị tỉnh Bình Phước hiện nay là thành phố [[Đồng Xoài]], vốn là quận lị quận Đôn Luân, tỉnh Phước Long trước đây.
 
Đến cuối năm [[1996]], tỉnh Sông Bé lại tách ra làm 2 tỉnh [[Bình Phước]] và Bình Dương. Trong đó, tỉnh Bình Phước có địa giới bao gồm 2 tỉnh [[Bình Long (tỉnh)|Bình Long]] và Phước Long cũ. Tỉnh lỵ tỉnh Bình Phước hiện nay là thành phố [[Đồng Xoài]], vốn là quận lỵ quận Đôn Luân, tỉnh Phước Long trước đây.
Hiện nay, địa danh "Phước Long" chỉ còn được dùng để chỉ thị xã [[Phước Long (thị xã)|Phước Long]], đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc tỉnh [[Bình Phước]].
 
ĐịaHiện bànnay, tỉnhđịa danh '''Phước Long''' chỉ naycòn được mộtdùng phầnđể của tỉnh [[Bình Phước]] (thành phố [[Đồng Xoài]],chỉ thị xã [[Phước Long (thị xã)|Phước Long]] và các huyện [[Đồng Phú]], [[Bùđơn Đăng]],vị [[Phúhành Riềng]],chính [[Bù Gia Mập]], [[Bù Đốp]]), một phầncấp huyện [[Phútrực Giáo]],thuộc tỉnh Bình Dương và phần lớn huyện [[CátBình Tiên|C]][[Cát Tiên|át Tiên]], tỉnh [[Lâm ĐồngPhước]].
 
Địa bàn tỉnh Phước Long cũ nay là một phần của tỉnh [[Bình Phước]] (thành phố [[Đồng Xoài]], thị xã [[Phước Long (thị xã)|Phước Long]] và các huyện [[Đồng Phú]], [[Bù Đăng]], [[Phú Riềng]], [[Bù Gia Mập]], [[Bù Đốp]]), một phần huyện [[Phú Giáo]], tỉnh [[Bình Dương]] và phần lớn huyện [[Cát Tiên|Cát Tiên]], tỉnh [[Lâm Đồng]].
 
==Dân số==