Khác biệt giữa các bản “Nhà thờ chính tòa Bayonne”

Trang mới: “{{Infobox religious building | building_name =Nhà thờ chính tòa Bayonne<br><small>{{lang|fr|Cathédrale Notre-Dame de Bayonne}}</small> | infobox_wid…”
(Trang mới: “{{Infobox religious building | building_name =Nhà thờ chính tòa Bayonne<br><small>{{lang|fr|Cathédrale Notre-Dame de Bayonne}}</small> | infobox_wid…”)
(Không có sự khác biệt)