Khác biệt giữa các bản “Đường hành hương Santiago de Compostela ở Pháp”

n
 
# [[Bazas]]: [[Nhà thờ chính tòa Bazas|Nhà thờ chính tòa cũ]] – Aquitaine
# [[Bordeaux]]: [[Vương cung thánh đường Thánh Severinus của Bordeaux]] – Aquitaine
# Bordeaux: [[Vương cung thánh đường Thánh Micae, Bordeaux|Vương cung thánh đường Thánh MichaelMicae]] – Aquitaine
# Bordeaux: [[Nhà thờ chính tòa Bordeaux|Nhà thờ chính tòa Saint-André]] – Aquitaine
# [[La Sauve]]: [[Tu viện Grande-Sauve|Tu viện La Sauve-Majeure]] – Aquitaine
# La Sauve-Majeure: [[Nhà thờ Thánh PierrePhêrô của La Sauve|Nhà thờ Saint-PierreThánh Phêrô]] – Aquitaine
# [[Soulac-sur-Mer]]: Nhà thờ Đức Bà Fin-des-Terres – Aquitaine
# [[Aire-sur-l'Adour]]: Nhà thờ Sainte-Quitterie – Aquitaine