Khác biệt giữa các bản “Vương cung thánh đường Thánh Severinus của Bordeaux”

Trang mới: “{{Infobox religious building | building_name = Vương cung thánh đường Thánh Severinus của Bordeaux | image = Bordeaux Saint-Seur…”
(Trang mới: “{{Infobox religious building | building_name = Vương cung thánh đường Thánh Severinus của Bordeaux | image = Bordeaux Saint-Seur…”)
(Không có sự khác biệt)