Khác biệt giữa các bản “Phu Văn lâu”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|hình = Phu van lau.jpg‎
|cỡ hình = 300
|ghi chú hình = Lầu Phu Văn lâu
|tên khác = Lầu trưng bày văn thư
|vị trí = phía trước Kỳ đài ngoài Kinh thành Huế
Người dùng vô danh