Khác biệt giữa các bản “1822”

== Sinh ==
 
* [[2 tháng 1]] – [[Nguyễn Phúc Đoan Thận]], phong hiệu Tân Hòa Công chúa, [[công chúa]] con vua [[Minh Mạng]] (m. [[1866]]).
* [[2721 tháng 122]] – [[LouisNguyễn PasteurPhúc Miên Vũ]], tước phong Lạc Hóa Quận công, hoàng tử con vua [[Minh Mạng]] (m. [[18951849]]).
*[[17 tháng 3]] – [[Nguyễn Phúc NhànMiên ThậnTống]], tước phong hiệu QuỳnhThanh LâmQuận Công chúacông, cônghoàng chúatử con vua [[Minh Mạng]] (m. [[18491858]]).
*[[21 tháng 10]] – [[Nguyễn Phúc Miên Tể]], tước phong Nghĩa Quốc công, hoàng tử con vua [[Minh Mạng]] (m. [[1844]]).
*[[27 tháng 12]] – [[Louis Pasteur]] (m. [[1895]]).
* Không rõ – [[Nguyễn Phúc Nhàn Thận]], phong hiệu Quỳnh Lâm Công chúa, công chúa con vua [[Minh Mạng]] (m. [[1849]]).
 
== Mất ==
Người dùng vô danh