Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đông Florida”

* [http://stars.library.ucf.edu/ahistoryofcentralfloridapodcast/12/ Spalding Plate] tại [http://stars.library.ucf.edu/ahistoryofcentralfloridapodcast Lịch sử Trung tâm Podcast Florida]
 
{{Lãnh thổ của Đế quốc Anh}}
{{British overseas territories}}
 
[[Thể loại:Thể loại:Các cựu vùng và cựu lãnh thổ của Hoa Kỳ]]