Khác biệt giữa các bản “1830”

== Sinh ==
 
*[[1 tháng 1]] – [[Nguyễn Phúc TĩnhMiên HòaNgung]], tước phong hiệu Thuận LễAn CôngQuốc chúacông, [[cônghoàng chúa]]tử con vua [[Minh Mạng]] (m. [[18821853]]).
* [[2813 tháng 103]] – [[Nguyễn Phúc LươngMiên TrinhSạ]], tước phong hiệuTĩnh BáiGia Ân Công chúacông, cônghoàng chúatử con vua [[Minh Mạng]] (m. [[18911902]]).
*[[18 tháng 9]] – [[Nguyễn Phúc Miên Thanh]], tước phong Trấn Biên Quận công, hoàng tử con vua [[Minh Mạng]] (m. [[1877]]).
*[[28 tháng 10]] – [[Nguyễn Phúc Lương Trinh]], phong hiệu Bái Ân Công chúa, công chúa con vua Minh Mạng (m. [[1891]]).
*[[11 tháng 11]] – [[Nguyễn Phúc Miên Tỉnh]], tước phong Điện Quốc công, hoàng tử con vua [[Minh Mạng]] (m. [[1870]]).
*Không rõ – [[Nguyễn Phúc Tĩnh Hòa]], phong hiệu Thuận Lễ Công chúa, công chúa con vua [[Minh Mạng]] (m. [[1882]]).
 
== Mất ==
 
* Không rõ – [[Nguyễn Phúc Ngọc Thành]], [[Thụy hiệu|thụy]] Nhu Khiết, công chúa con vua [[Gia Long]] (s. [[1812]]).
{{thể loại Commons}}
 
Người dùng vô danh