Khác biệt giữa các bản “1833”

 
== Sinh ==
* [[13 tháng 1]]: [[Alfred von Keßler]], tướng [[Phổ (quốc gia)|Phổ]] (mấtm. [[1907]]).
*[[12 tháng 2]] – [[Nguyễn Phúc Miên Uyển]], tước phong Quảng Hóa Quận công, hoàng tử con vua [[Minh Mạng]] (m. [[1893]]).
* 21 tháng 10: Alfred Benhard Nobel, ông hoàng thuốc nổ người sáng lập ra Nobel Prize
*[[15 tháng 3]] – [[Nguyễn Phúc Miên Ôn]], tước phong Nam Sách Quận công, hoàng tử con vua [[Minh Mạng]] (m. [[1895]]).
*[[29 tháng 4]] – [[Nguyễn Phúc Miên Ngụ]], [[Thụy hiệu|thụy]] Hiếu Ý, hoàng tử con vua [[Minh Mạng]] (m. [[1847]]).
*[[5 tháng 6]] – [[Nguyễn Phúc Miên Tả]], tước phong Trấn Quốc công, hoàng tử con vua [[Minh Mạng]] (m. [[1889]]).
*[[19 tháng 7]] – [[Nguyễn Phúc Miên Triện]], tước phong Hoằng Hóa Quận vương, hoàng tử con vua [[Minh Mạng]] (m. [[1905]]).
*[[29 tháng 7]] – [[Nguyễn Phúc Tĩnh An]], phong hiệu Nghĩa Đường Công chúa, công chúa con vua [[Minh Mạng]] (m. [[1857]]).
*[[5 tháng 8]] – [[Nguyễn Phúc Thục Tư]], phong hiệu Xuân Hòa Công chúa, công chúa con vua Minh Mạng (m. [[1879]]).
* [[21 tháng 10:]] – [[Alfred Nobel|Alfred Benhard Nobel]], ông hoàng thuốc nổ người sáng lập ra [[giải Nobel]] (m. Prize[[1896]]).
*[[22 tháng 11]] – [[Nguyễn Phúc Nhu Nghi]], phong hiệu Xuân Lai Công chúa, công chúa con vua Minh Mạng (m. ?)
 
== Mất ==
Người dùng vô danh