Khác biệt giữa các bản “Đại học Công nghệ Queensland”

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox university
{{chú thích trong bài}}{{Thông tin trường học
| name = QUT
| image = QUTLogo.svg
| tên= Trường Đại học Công nghệ Queensland
| motto = {{nowrap|''AThe Universityuniversity Forfor Thethe Realreal Worldworld'' (tạm dịch: Ngôi trường của thực tiễn)}}
| established = {{start1989; date31 andnăm age|1989}}trước từ việc cấp danh xưng đại học cho Viện Công nghệ Queensland theo nghị quyết của Đại học Công nghệ Queensland được thông qua năm 1988, sau đó trường lại được sáp nhập với Trường Cao đẳng Giáo dục Cao cấp Brisbane năm 1990.<ref name=QUTHistory>{{citation|url=http://www.qut.edu.au/about/the-university/history|title=History|publisher=Queensland University of Technology|archivedate=5 July 2014|archiveurl=https://web.archive.org/web/20140705112843/https://www.qut.edu.au/about/our-university/history|deadurlurl-status=nolive}}</ref>
|loại hìnhtype = [[Trường công|Công lập]], [[Nghiên cứu|Trường nghiên cứu]]
| endowment = [[Australian dollar|A$]]1.063 [[1,000,000,000|billion]] (2017)<ref name="QUT Annual Report 2017">{{cite web|title=QUT Annual Report 2017|url=https://cms.qut.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/713094/2017-annual-report.pdf|publisher=Queensland University of Technology|deadurlurl-status=nolive|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170811142721/https://cms.qut.edu.au/__data/assets/pdf_file/0017/631502/2016-annual-report.pdf|archivedate=11 August 2017|df=dmy-all}}</ref>
| chancellor = Tiến sĩ [[Xiaoling Liu]] <ref>[https://www.qut.edu.au/news?id=152828 QUT’s new Chancellor an outstanding technology leader], ''QUT News'', Queensland University of Technology, 10 October 2019. Retrieved 15 February 2020.</ref>
| chancellor = [[Tim Fairfax]] {{post-nominals|country=AUS|AC}}
| vice_chancellor = ProfessorGiáo sư [[Margaret Sheil]] {{post-nominals|country=AUS|AO}}
| city = {{QLDcity|Brisbane}}
| state = [[Queensland]]
| country = [[Úc|Australia]]
| students = 4950,843800 {{small|(20172018)}}<ref name="QUT Annual Report 2017">{{cite web|title=QUT Annual Report 2017|url=https://cms.qut.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/713094/2017-annual-report.pdf|publisher=Queensland University of Technology|deadurlurl-status=nolive|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170811142721/https://cms.qut.edu.au/__data/assets/pdf_file/0017/631502/2016-annual-report.pdf|archivedate=11 August 2017|df=dmy-all}}</ref>
| undergrad = 3739,792039 {{small|(20172018)}}<ref name="QUT Annual Report 2017">{{cite web|title=QUT Annual Report 2017|url=https://cms.qut.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/713094/2017-annual-report.pdf|publisher=Queensland University of Technology|deadurlurl-status=nolive|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170811142721/https://cms.qut.edu.au/__data/assets/pdf_file/0017/631502/2016-annual-report.pdf|archivedate=11 August 2017|df=dmy-all}}</ref>
| postgrad = 11,310761 {{small|(20172018)}}<ref name="QUT Annual Report 2017">{{cite web|title=QUT Annual Report 2017|url=https://cms.qut.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/713094/2017-annual-report.pdf|publisher=Queensland University of Technology|deadurlurl-status=nolive|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170811142721/https://cms.qut.edu.au/__data/assets/pdf_file/0017/631502/2016-annual-report.pdf|archivedate=11 August 2017|df=dmy-all}}</ref>
| faculty = 2,096 {{small|([[Full-time equivalent|FTE]], 2015)}}<ref name="QUT Annual Report 2017">{{cite web|title=QUT Annual Report 2017|url=https://cms.qut.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/713094/2017-annual-report.pdf|publisher=Queensland University of Technology|deadurlurl-status=nolive|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170811142721/https://cms.qut.edu.au/__data/assets/pdf_file/0017/631502/2016-annual-report.pdf|archivedate=11 August 2017|df=dmy-all}}</ref>
| free_label = [[CRICOS]]
| free = 00213J
| campus = [[UrbanĐô areathị|UrbanNội đô]]
| colours = [[BlueXanh lam|Xanh]], [[White (color)|WhiteTrắng]] {{color box|#0A3D68}}&nbsp;{{color box|#FFFFFF}}
| affiliations = [[Universities =Australia]], [[Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning|ASAIHL]], [[Australian Technology Network|ATN]]
| website = {{URL|http://www.qut.edu.au}}
| coor = {{Coord|27|28|37|S|153|01|41|E|region:AU_type:edu_source:dewiki|display=title,inline}}
}}
 
357

lần sửa đổi