Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Chưa phân loại”

Trang mới: <div class="notice metadata meta-notice meta-notice-icon plainlinks" id="wikify">''Bài này chưa được xếp vào thể loại nào cả. Đề nghị những người viết bài...
(Trang mới: <div class="notice metadata meta-notice meta-notice-icon plainlinks" id="wikify">''Bài này chưa được xếp vào thể loại nào cả. Đề nghị những người viết bài...)
(Không có sự khác biệt)
1.243

lần sửa đổi