Khác biệt giữa các bản “Lịch sử Triều Tiên”

n
===Thời kỳ đồ gốm Mumun===
{{đang dịch}}
{{main|MumunThời Potterykỳ Periodđồ gốm Mumun}}
 
Bằng chứng khảo cổ học cho thấy những xã hội nông nghiệp và các hình thức sớm nhất của phức hợp xã hội-chính trị đã xuất hiện vào [[thời kỳ đồ gồm Mumun]] (khoảng 1500-300 TCN). Loài người ở miền Nam Triều Tiên đã làm nông nghiệp tập trung trên các ruộng khô với nhiều loại cây trồng vào dầu thời Mumun (1500-850 TCN). Những xã hội đầu tiên do các tộc trưởng hay thủ lĩnh lãnh đạo đã xuất hiện vào giữa thời Mumun (850-550 TCN), và những mộ táng người thuộc tầng lớp trên trong xã hội đã xuất hiện vào cuối thời Mumun (khoảng 550-300 TCN). Sản xuất đồ đồng bắt đầu từ giữa thời Mumun và có ý ngày càng quan trọng trong các tổ chức lễ nghi và chính trị Mumun từ sau năm 700 TCN. Mumun là thời kỳ đầu tiên mà các làng xã hình thành, phát triển và tiêu vong: một vài ví dụ quan trọng gồm [[Songgung-ni]], [[Daepyeong]], và [[Igeum-dong]]. Sự xuất hiện ngày càng liên tục của thương mại đường dài, gia tăng xung đột địa phương, và việc sử dụng đồ đồng và đồ sắt là những xu hướng đáng lưu ý vào cuối thời Mumun (khoảng 300 TCN).
Archaeological evidence demonstrates that agricultural societies and the earliest forms of social-political complexity emerged in the [[Mumun Pottery Period]] (c. 1500-300 BC). People in southern Korea adopted intensive dry-field and [[Paddy field|paddy-field]] agriculture with a multitude of crops in the Early Mumun Period (1500-850 BC). The first societies led by big-men or chiefs emerged in the Middle Mumun (850-550 BC), and the first ostentatious elite burials can be traced to the Late Mumun (c. 550-300 BC). Bronze production began in the Middle Mumun and became increasingly important in Mumun ceremonial and political society after 700 BC The Mumun is the first time that villages rose, became large, and then fell: some important examples include [[Songgung-ni]], [[Daepyeong]], and [[Igeum-dong]]. The increasing presence of long-distance trade, an increase in local conflicts, and the introduction of bronze and iron metallurgy are trends denoting the end of the Mumun around 300 BC.
 
==Cổ Triều Tiên==
1.243

lần sửa đổi