Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đại Thánh Đế”

'''Đại Thánh Đế''' ([[chữ Hán]]: 大聖帝) là [[thụy hiệu]] của 1 số vị [[quân chủ]].
==Danh sách==
* [[Võ Tắc Thiên|Vũ Chu Đại Thánh Đế]] (có các thụy hiệu khác là [[Thánh Thần Đế]] và [[Thánh hoàng hậu]])
* [[Đường Trung Tông|Đường Đại Thánh Đế]] (có các thụy hiệu khác là [[Hiếu Hòa Đế]] và Chiêu [[Hiếu Đế]])
* [[Hoàn Nhan Hặc Lý Bát|Kim Đại Thánh Đế]] (do [[Hoàn Nhan Lượng|Kim Dạng Đế]] cải thụy, thụy hiệu trước do [[Kim Hy Tông]] đặt Thánh [[Túc Đế]], cũng có khi gọi là [[Thần Vũ Đế]] vì sau được gia thụy thành Thần Vũ Thánh Túc Hoàng Đế)