Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đại Thánh Đế”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Danh sách==
* [[Võ Tắc Thiên|Vũ Chu Đại Thánh Đế]] (có các thụy hiệu khác là [[Thánh Thần Đế]] và [[Thánh hoàng hậu]])
* [[Đường Trung Tông|Đường Đại Thánh Đế]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài Hiếu Hòa Đại Thánh Hoàng Đế, có khi lại gọi là [[Hiếu Hòa Đế]], sau được cải thụy là Chiêu [[Chiêu Hiếu Đế]])
* [[Đường Duệ Tông|Đường Đại Thánh Đế]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài Huyền Chân Đại Thánh Hoàng Đế hoặc Đại Thánh Chân Hoàng Đế, có khi lại gọi là Huyền Chân Đế hay Chân Đế, sau được cải thụy thành Hưng [[Hiếu Đế]])
* [[Hoàn Nhan Hặc Lý Bát|Kim Đại Thánh Đế]] (do [[Hoàn Nhan Lượng|Kim Dạng Đế]] cải thụy, thụy hiệu trước do [[Kim Hy Tông]] đặt Thánh [[Túc Đế]], cũng có khi gọi là [[Thần Vũ Đế]] vì sau được gia thụy thành Thần Vũ Thánh Túc Hoàng Đế)
* [[Kim Thái Tổ|Kim Đại Thánh Đế]] (có thụy hiệu khác là [[Vũ Nguyên Đế]], từng được [[Liêu Thiên Tộ Đế]] sắc phong làm Đông Hoài Quốc Hoàng Đế nhưng không chấp nhận)
Người dùng vô danh