Khác biệt giữa các bản “Hồng y”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Tất cả các hồng y trên thế giới hợp thành [[Danh sách hồng y còn sống|Hồng y đoàn]] và do một hồng y niên trưởng đứng đầu (''unus inter pares''). Hồng y được chia thành ba bậc. Việc phân bậc hồng y là một truyền thống lâu đời, chỉ ba Thừa tác vụ có "chức Thánh" trong giáo hội là: [[Hồng y Giám mục]], [[Hồng y Linh mục]] và [[Hồng y Phó tế]] nhưng không có sự khác biệt lớn.<ref name=cgvdt/>
 
* Hồng y Giám mục: là các những hồng y có một tước hiệu của một trong bảy [[giáo phận]] xung quanh [[Roma]] (Ostia, Palestrina, Albano, Frascati, Porto Santa Rufina, Sabina Poggio Mirteto và Velletri Segni).<ref name=cgvdt/> Thực tế hiện nay chỉ có sáu Hồng y Giám mục mà thôi. Lý do là vị [[HồngNiên ytrưởng Chấphồng y chưởngđoàn]] luôn giữ tước hiệu của giáo phận Ostia, và thêm một giáo phận khác cũng ở xung quanh Roma nếu Hồng y này đã có trước. Ngày 28 tháng 6 năm 2018, Giáo hoàng Phanxicô quyết định bỏ tham chiếu Giáo luật, bổ sung 4 Hồng y Đẳng Giám mục lên 10 vị.
 
Các vị Hồng y Đẳng Giám mục hiện nay: