Khác biệt giữa các bản “Quân khu 1, Quân đội nhân dân Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| logo = Logo Quân khu 1.png
| hình = Logo Quân khu 1.png
| ghi chú thích hình = Biểu trưng Quân khu 1
| chỉ huy = {{QH|thiếu tướng|[[Nguyễn Hồng Thái (tướng quân đội)|Nguyễn Hồng Thái]]}}
| từ = năm 2019