Khác biệt giữa các bản “Quân khu 1, Quân đội nhân dân Việt Nam”

Đến năm 2020, đến giờ cũng là 36.572 người rồi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(Đến năm 2020, đến giờ cũng là 36.572 người rồi)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| phân cấp = Quân khu (Nhóm 3)
| chức năng = bảo vệ 6 tỉnh [[Lạng Sơn]], [[Cao Bằng]], [[Bắc Giang]], [[Bắc Kạn]], [[Bắc Ninh]], [[Thái Nguyên]]
| quy mô = khoảnghơn 35.000 người
| bộ phận của = [[Bộ Quốc phòng (Việt Nam)|Bộ Quốc phòng]]
| bộ chỉ huy = [[Đồng Hỷ]], [[Thái Nguyên]]