Khác biệt giữa các bản “Lái Thiêu”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Ngày [[29 tháng 8]] năm [[1994]], xã Lái Thiêu giải thể để thành lập thị trấn Lái Thiêu và xã Bình Nhâm.
 
Ngày [[13 tháng 1]] năm [[2011]], [[Chính phủ]] ban hành Nghị quyết '''04/NQ-CP''' về việc thành lập hai thị xã Dĩ An và Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương<ref name=04/NQ-CP>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-04-NQ-CP-thanh-lap-thi-xa-Di-An-thanh-lap-phuong-thi-xa-Di-An-117533.aspx|tựa đề=Nghị quyết số 04/NQ-CP năm 2011 về việc thành lập thị xã Dĩ An, thành lập các phường thuộc thị xã Dĩ An và thành lập thị xã Thuận An, thành lập các phường thuộc thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>. Theo đó, thành lập phường Lái Thiêu thuộc thị xã Thuận An trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Lái Thiêu.
 
Sau khi thành lập, phường Lái Thiêu có 790 ha diện tích tự nhiên, dân số là 50.669 người.