Khác biệt giữa các bản “Dương Sơn”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| vùng = [[Đông Bắc Bộ]]
| tỉnh = [[Bắc Kạn]]
| thành phố =
| huyện = [[Na Rì]]
| thị xã =
| thành lập =
| trụ sở UBND =